W roku 2020 z uwagi na panujące obostrzenia, Towarzystwo nie miało możliwości zorganizowania dorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”, w tradycyjnym kształcie. W przyjętej formule kwesty Darczyńcy wpłacali swoje datki na konto Towarzystwa, uruchomiona została również zbiórka funduszy na portalu „Zrzutka.pl”.
Zebrane w ten sposób środki – w kwocie 6.932.00 – pozwoliły na dofinansowanie remontu nagrobka Rodziny Sałacińskich, którego koszt remontu wyniósł 30.841,59 zł., z czego 11.300,00 zł. stanowiła dotacja udzielona przez Marszałka Województwa Łódzkiego, pozostała kwota pochodziła z Funduszu statutowego zasilanego z kwest i 1 %.
W 2020 r. Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 1250,00 zł na wykonanie 50 szt. tabliczek informujących o tym, kto jest inicjatorem i wykonawcą remontu poszczególnych nagrobków. Tabliczki te będą przymocowane na nagrobkach wyremontowanych przez TPPT. Na każdej tabliczce widnieje stosowny napis oraz logo TPPT i Miasta.
kwestaSzanowni Państwo wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego postanowiliśmy przedłużyć do dnia 30 listopada 2020 r. prowadzoną zbiórkę publiczną w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia - XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków", umożliwiając tym samym udział w zbiórce większej ilości osób. Liczymy również na Państwa, nawet najmniejszy datek. Łączymy serdeczne pozdrowienia. Organizatorzy zbiórki - Zarząd TPPT.


wersja pdf Ocalić od zapomnienia…” XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków

O Starym Piotrkowskim Cmentarzu Rzymskokatolickim mówi się, że to Piotrkowskie Powązki. Jest w tym dużo racji. Cmentarz jest bardzo urokliwym i nastrojowym miejscem. Stare, stylowe kamienne nagrobki, ciekawe inskrypcje i zdjęcia – to wszystko przenikające się z rozłożystymi gałęziami drzew… Sentyment, ale przede wszystkim troska o zachowanie dziedzictwa i potwierdzanie naszej tożsamości wyznaczyły kiedyś zadania dla Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Kwesta jest organizowana przez Towarzystwo od 1988 roku. W kweście, trwającej 2–3 dni, usytuowanej przy bramach piotrkowskich cmentarzy, biorą udział uczniowie, harcerze, nauczyciele, władze miasta, parlamentarzyści, politycy, przedsiębiorcy, artyści, członkowie innych stowarzyszeń, ale także spontanicznie obecna lokalna społeczność. Wszystkim przyświeca jeden cel – zapełnić puszki. I zapełniamy… Przez ostatnie 30 lat wyremontowaliśmy ponad 100 zabytkowych nagrobków. Opieką remontową obejmujemy głównie nagrobki zapisane w rejestrze zabytków, nie posiadające prawnych spadkobierców.
Prace prowadzone są pod konserwatorskim nadzorem przez uprawnionych fachowców. Każdy wyremontowany nagrobek sygnowany jest tabliczką z informacją o społecznym udziale mieszkańców i Towarzystwa. Od kilku lat Towarzystwo z powodzeniem aplikuje o środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, uzyskując celowe dotacje, co pozwala na zwiększenie liczby remontowanych nagrobków. Corocznie wydawany jest folder, w którym informujemy o nowo wyremontowanych nagrobkach oraz rozliczamy się ze środków finansowych zebranych podczas społecznego kwestowania.
Od 2010 roku rozszerzona została troska Towarzystwa o tą nekropolią w wymiarze edukacyjnym. Dla chętnych organizowane są „spacery” po Starym Cmentarzu, podczas których opowiadane są historie rodów i zabytkowych pomników.