WŁADZE TOWARZYSTWA

ZARZĄD TOWARZYSTWA
Prezes – Waldemar Domarańczyk,
Wiceprezes – Elżbieta Gniewaszewska,
Wiceprezes – Michał Rżanek,
Sekretarz – Marek Grynkiewicz,
Skarbnik – Witold Stawski.
Członkowie:
Henryka Flakiewicz,
Cezary Michałek,
Anna Hartman,
Jacek Sokalski,
Agnieszka Drezler,
Renata Wojtczak,
Żaneta Cypel.

KOMISJA REWIZYJNA
Elżbieta Rudnicka,
Helena Brzeska,
Małgorzata Gletkier.