WŁADZE TOWARZYSTWA

ZARZĄD TOWARZYSTWA
Prezes – Waldemar Domarańczyk,
Wiceprezes – Elżbieta Gniewaszewska,
Wiceprezes – Michał Rżanek,
Sekretarz – Renata Wojtczak,
Skarbnik – Anna Hartman.
Członkowie:
Robert Ciołkowski,
Agnieszka Drezler,
Marek Grynkiewicz,
Cezary Michałek,
Jacek Sokalski,
Witold Stawski,
Marta Walak.

KOMISJA REWIZYJNA
Elżbieta Rudnicka,
Helena Brzeska,
Rutkowska Marzena.