Struktura organizacji

SKŁAD ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA KADENCJĘ 2013- 2017
Władysław HARTMAN – HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
Domarańczyk Waldemar – Prezes
Komar Henryk – Wiceprezes
Rżanek Michał – Wiceprezes
Gniewaszewska Elżbieta – Sekretarz
Gletkier Małgorzata – Skarbnik
Cypel Żaneta – Członek
Flakiewicz Henryka – Członek
Gieszcz Elżbieta – Członek
Grynkiewicz Marek – Członek
Hartman Anna – Członek
Stawski Witold – Członek
Sokalski Jacek – Członek

SKŁAD ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W LATACH 2009-2013
Władysław HARTMAN – HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
Waldemar Domarańczyk – Przewodniczący
Marcin Gąsior – Wiceprzewodniczący
Henryk Komar – Wiceprzewodniczący
Elżbieta Gniewaszewska, Witold Stawski, Henryka Flakiewicz – Sekretarz – Skarbnik – Członek
Małgorzata Gletkier, Marek Grynkiewicz – Członek – Członek
Mariusz Danielak, Jacek Sokalski – Członek – Członek

Komisja Rewizyjna
Danuta Urbaniak – Przewodnicząca
Elżbieta Gieszcz – Członek
Augustyn Sztuk – Członek