ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SZANOWNI PAŃSTWO OD 2014 ROKU NALEŻYMY DO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000243052

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców m. in.:

– ochronę pamięci historycznej, inicjowanie wykonania tablic i pomników,

– coroczne przyznawanie honorowego wyróżnienia „Złotej Wieży Trybunalskiej” dla wybitnego mieszkańca miasta,

– ratowanie zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza Rzymsko -Katolickiego,

– działalność wydawniczą w ramach serii „Biblioteka Piotrkowska”,

– współpracę z władzami miasta w zakresie poprawy estetyki
i upiększania miasta,

– organizację konkursów w zakresie wiedzy historycznej dotyczącej Piotrkowa oraz dotyczących zabytków i estetyki miasta m. in.
„Cały Piotrków w kwiatach”,

– czynny udział TPPT w życiu kulturalno – oświatowym miasta.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego