Archiwum

sprawozdanie


W roku 2020 to honorowe wyróżnienie przyznane już po raz 45 przez Zarząd Towarzystwa na wniosek Jury Konkursu składającego się z dotychczasowych laureatów, Dyrektora Muzeum i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego otrzymała, zasłużona dla kultury i promocji miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Agnieszka Warchulińska.
W każdym roku poprzez piotrkowskie media TPPT informuje mieszkańców o warunkach zgłaszania kandydatów, a po wyłonieniu laureata prezentuje jego sylwetkę, osiągnięcia i działalność uzasadniając trafność wyboru.
W dniu 18 czerwca 2020r. odbyło się posiedzenie Kapituły ZWT i dokonało wyboru laureata 45 ZWT, którym w głosowaniu tajnym została pani Agnieszka Warchulińska.
Uroczyste wręczenie Złotej Wieży Trybunalskiej odbyło się w Centrum Idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2 października 2020r.
W uroczystości, organizowanej z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięli udział przedstawiciele Władz Miasta, Kapituły ZWT, liczna reprezentacja członków TPPT oraz przyjaciele i goście Laureatki.
Rok 2020 był także rokiem, w którym Towarzystwo pożegnało zmarłego, wielce zasłużonego laureata ZWT, poetę Rafała ORLEWSKIEGO.