Piotrkowski stary cmentarz jest częścią dziedzictwa narodowego, jego początki sięgają XVIII wieku. Około pięćset budowli grobowych (w większości XIX-wiecznych) objęto opieką konserwatorską. Wśród nich są arcydzieła wykonane np. przez Cenglera i Norblina. Wiele z nich mogłoby być ozdobą każdej nekropolii, niektóre zdobywały laury międzynarodowe. Czasy świetności – to czas istnienia guberni piotrkowskiej. Na cmentarzu wyraźnie odbija się wielokulturowość społeczeństwa.
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego popularyzuje historię tego cmentarza poprzez prowadzenie szerokiej informacji turystycznej o prowadzonych wycieczkach (ulotki, plakaty, reklama medialna), organizację grup wycieczkowych turystów i młodzieży szkolnej oraz coroczne wydawanie broszury związanej z kwestą na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.