Założenia projektu:

Projekt jest rozłożony na 5 etapów w kolejnych latach. Każdy z czterech etapów dotyczy innej części miasta. Piąty etap – to podsumowanie i opublikowanie wyników w wersji papierowej i elektronicznej.

Harmonogram przedstawia się następująco:
2018 – I część północno-wschodnia
2019 – II część południowo-wschodnia
2020 – III część południowo-zachodnia
2021 – IV część północno-zachodnia
2022 – podsumowanie projektu

Wieloetapowe zadanie Fotograficzne Archiwum Miasta ma na celu stworzenie dokumentacji fotograficznej Piotrkowa Trybunalskiego, jego beneficjentami są wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
Projekt jest rozłożony na 5 etapów realizowany w kolejnych latach od 2018 r. do 2022 r.. Każdy z pierwszych czterech etapów dotyczy innej części miasta (szczegóły zawierają załączniki: mapa i wykaz ulic). Piąty etap – to podsumowanie i opublikowanie wyników w wersji papierowej i elektronicznej.
W roku 2018 Towarzystwo własnymi siłami zrealizowało pierwszy etap zadania, w ramach którego stworzony został regulamin zadania, przekazano go szkołom, uczelniom, placówkom kultury, instytucjom, stowarzyszeniom.
II i III etap zadania, realizowane w latach 2019 i 2020, dzięki uzyskanych dotacji z Urzędu Miasta ( każdy rok po 10.000,00) pozwolił, oprócz gromadzenia fotografii z wybranych części miasta, na skoncentrowanie się na sprawie promocji i prezentacji zadania poprzez stworzenie i prowadzenie strony internetowej oraz wykonanie materiałów promocyjnych.
Wybrane fotografie wykorzystane zostały do stworzenia projektu kalendarza na 2021 r. Wszystkie fotografie zostały zebrane, uporządkowane i zarchiwizowane. Chcemy w ten sposób stworzyć szczegółową dokumentację fotograficzną miasta, w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych.. Każdy fragment ulicy, dom, fragment zieleni, a nawet ogrodzenie – to elementy naszej przestrzeni. Sfotografowane zostało, nie tylko to, co atrakcyjne, ale także to, co pozornie zwykłe, szare, codzienne.
Zadanie w pełni osiągnęło stawiane cele, a mianowicie przede wszystkim : stworzona została dokumentacja fotograficzna kolejnego kwartału miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ale również cel główny: zachęcenie do aktywności w dziedzinie dokumentowania wyglądu swojego miasta: ulic, zabudowy, skwerów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zielonych miasta.

W III etapie zadania zakładaliśmy osiągnięcie niżej wymienionych rezultatów:
1. Stworzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wskazanej dzielnicy miasta(w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych),
a) w formie publikacji papierowej,
b) w formie elektronicznej bazy danych,
2. Uaktywnienie mieszkańców miasta do działalności społecznej na rzecz tzw. „małej ojczyzny”.
3. Udostępnienie wszystkim zainteresowanym archiwum fotograficznego:
a) kalendarz z obiektami Piotrkowa Trybunalskiego – trwałość: na dany rok kalendarzowy
b) baza danych dostępna za pomocą serwisu internetowego (strona www) – trwałość: nieograniczona czasowo.
Już trzeci rok trwała realizacja projektu Fotograficzne Archiwum Miasta. W roku 2020, zgodnie z założeniami, fotografowana była południowo-zachodnia część Piotrkowa Tryb. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest stworzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej miasta, w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych. Projekt nie ma charakteru konkursowego, co pozwala uniknąć obaw, że nadesłane zdjęcia nie będą docenione. Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów fotografowania, z użyciem aparatu lub telefonu komórkowego.

Lubimy fotografować zabytki, miejsca znane, atrakcyjne i lubiane. Zdarza się jednak, że w pozornie zwykłych i szarych obszarach miasta odkryjemy fotograficzną perełkę. I do tych właśnie nieznanych, często zapomnianych miejsc, szczególnie zapraszamy.
Łącznie, do sfotografowania jest około 550 piotrkowskich ulic i obiektów.
W roku 2020 na adres projektu wpłynęło ponad 300 zdjęć.
Przez okres trzech lat liczba zgromadzonych zdjęć przekroczyła 600. Uwiecznione zostało prawie 200 ulic i obiektów. Zaskakuje różnorodność nazw. Nawet rodowici piotrkowianie pewnie będą zaskoczeni odnajdując ulicę Eryka, Sępią, Diamentową, Adama Trybusa i inne.
Jak widać przestrzeń do uwiecznienia jest jeszcze bardzo duża. Im większa część miasta znajdzie się w Archiwum, tym większa satysfakcja.
Zdjęcia systematycznie umieszczane są na stronie www.fampt.pl. Tam też można znaleźć szczegóły organizacyjne projektu.

2021 rok - to ostatni rok przedsięwzięcia. Obejmuje część północno-zachodnią miasta.
W ramach promocji zadania podjęte zostały i zrealizowane następujące działania popularyzujące założenia, cele i ideę projektu Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
1) 15 maja 2020 r. na portalu epiorkow.pl w artykule „Stwórzmy razem Fotograficzne Archiwum Miasta – wiceprezes Zarządu TPPT Elżbieta Gniewaszewska przypomina o projekcie ogłoszonym z okazji 800-lecia miasta przez TPPT. Wymienia cele realizowanego projektu i wsparcie Prezydenta Miasta w jego realizacji;
2) 28 grudnia 2020 r. Radio Strefa FM – dziennikarz Łukasz Michalczyk wyemitował nagraną rozmowę z Aleksandrą Fidziańską, która jest zarówno autorką zdjęć jak i osobą odpowiadającą za archiwizację nadsyłanych prac na stronie zdania. W udzielonym wywiadzie podsumowała ona III etap projektu, zachęcając jednocześnie słuchaczy i mieszkańców miasta do udziału w zdaniu;
3) 30 grudnia 2020 r. przedstawiciele Towarzystwa, tj.: Aleksandra Fidziańska i Waldemar Domarańczyk udzielili obszernego wywiadu w siedzibie Towarzystwa dla Telewizji Piotrków. Podsumowali oni nie tylko III etap projektu, ale także zademonstrowali zarejestrowane na prowadzonej stronie internetowej zadania – zdjęcia przesłane przez mieszkańców miasta oraz te wykorzystane w wydanym, w ramach FAM, kalendarzu na 2021 rok. Nagrany materiał został wyemitowany w dniu 4 stycznia 2021 r.
4) 31 grudnia 2021 r. w Tygodniku „ 7 Dni” ukazał się artykuł pt. „Do Fotograficznego Archiwum Miasta wpłynęło 300 zdjęć” – treść w załączeniu;
5) 2 stycznia 2021 r. na stronie portalu „Piotrków Trybunalski nasze miasto” opublikowano artykuł podsumowujący III etap zadania i 178 zdjęć, spośród około 600 przesłanych przez mieszkańców miasta uczestniczących w projekcie w latach 2018 – 2020;
6) 2 stycznia 2021 r. obszerny materiał podsumowujący III etap zadania, a także założenia organizacyjne i harmonogram realizacji projektu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Odszukaj w zamieszczonym spisie „swoją” ulicę, miejsce, które zasługuje na uwagę, którego za parę lat może nie będzie i... zrób zdjęcie! A potem przyślij do Fotograficznego Archiwum Miasta! Pamiętaj! W tym projekcie wszystkie zdjęcia są dobre – zrobione zarówno przez profesjonalistów, jak i przez amatorów, wykonane za pomocą aparatu, jak i telefonu komórkowego.

Szczegóły organizacyjne:

1. Uczestnik projektu może przesłać do 50 fotografii na każdym etapie.
2. Fotografie powinny być zapisane w formie elektronicznej.
3. Nazwa pliku z fotografią powinna zawierać nazwę ulicy, imię i nazwisko autora. Poszczególne części mają być rozdzielone myślnikami, bez spacji (odstępu).
przykład 1: Hutnicza-Jan-Abacki.jpg
przykład 2: Armii-Krajowej-Jan-Abacki.jpg
Uwaga! Zdjęcia bez tych danych nie będą archiwizowane.
4. Wszystkie zdjęcia poprawnie opisane będą archiwizowane za wyjątkiem zdjęć bardzo niskiej jakości technicznej.
5. Organizatorzy decydują o wyborze zdjęć do publikacji.
6. Fotografie z III etapu prosimy przesyłać na bieżąco (najpóźniej do dnia 15 I 2021 r.) na adres: tpptfotomiasta@gmail.com
7. Pytania ws. projektu proszę kierować na adres biuro@fampt.pl
8. Fotografie są prezentowane na stronie projektu: www.fampt.pl